Wespan ajatuksia

Mistä olla kiitollinen Saatanalle?

 • Hyvän ja pahan taistelu
  Hyvän ja pahan taistelu
 • Mustan ja valkoisen kontrasti
  Mustan ja valkoisen kontrasti
 • Dualismi

 

Jos ymmärtää kristinuskossa opetetun saatanan ja jumalan kahtena persoonallisena entiteettinä, kuin eliöinä tai olentoina - niin ei välttämättä näe sitä näkökulmaa, että entiteettien sijasta saatetaan raamatussa tarkoittaakin kahta vaikuttavaa voimaa (elämänvoimaa). Voimaa jotka vaikuttavat jokapäiväisessä elämässämme, jakavat ihmiselämän ja maapallon hyvän ja pahan kontrastiin. Hyvän ja pahan välille, Saatanan ja Jumalan välille. Mitä tahansa sanoja tässä käyttää, mustaa – valkoista, valoa – pimeyttä. Kaikki on tämän dualismin mukaan jaettavissa kahteen äärilaitaan. Dualismilla tässä tapauksessa tarkoitan Uskontieteellistä dualismia.

 

"Uskontotieteessä dualismilla voidaan tarkoittaa kaksijakoisia uskonnollisia maailmankäsityksiä, joiden mukaan on olemassa kaksi voimakasta jumalaa tai jumalallista voimaa, esimerkiksi taolaisuuden yin-yang -kahtiajako ja gnostilaisuuden kaksijakoinen todellisuus."

 

Saatana ja Jumala raamatussa saattaakin tarkoittaa siis vain kaiken jakamista niiden ääripäihinsä. Voimme katsoa mitä tahansa asiaa ja jakaa sen hyvän ja pahan välille, voimme kertoa mitä se meille edustaa. Esimerkiksi auto voi olla jollekkin negatiivinen koska se saastuttaa luontoa ja toiselle positiivinen koska hän pääsee nopeasti kotiin. Toki neutraalin vaihtoehdon ollessa näiden välillä vielä sekottamassa soppaa...

 

Onko sattumaa, että sana God on hyvin lähellä sanaa Good. Olisiko raamattua käännettäessä englanniksi sitä muuteltu, raamattuunhan on tietoisesti tehty paljonkin muutoksia, mutta olisiko tämä hyvän muuttaminen olennoksi tietoinen veto kirkolta? Jumalasta on ollut erilaisia nimiäkin eri aikakausina ja raamatussa vaikuttaisi olevan erilaisia olentoja, joille tämä pahuuden tai hyvyyden voima on annettu. Suomen raamatusta löytyy sana Lucifer ja Saatana, kun taas Jumalan nimenä on pidetty myös mm. Jahvea. Tämä herättää itsessäni kysymyksiä... Jos raamatussa on kerran Jahve, Jumala, Taivaan isä, Luoja, Herra, Kaikkivaltias jne. niin onko kyseessä kuitenkin useampi entiteetti, samoin kuin on Lucifer ja Saatanakin on eroteltu eri nimillä? Vai ovatko nämä kenties vain arkkityyppejä kuvaamaan kontrastia ja sen äärilaitoja. Asioita joilla kuvataan elämän pahuutta ja hyvyyttä.

 

 • Pekka Siitoin ja kiitollisuus

 

Ehkä Pekka Siitoin ymmärsi tämän hyvän ja pahan kontrastin, jaon kahteen ääripäähän. Ehkä Pekka Siitoin käsitti/yhdisti neekerit (mustan ollessa valkoisen ääripää) paholaisen piiriin, siis köyhyyteen, varastamiseen, likaisuuteen, ehkä jopa näiden kautta ala-arvoisuuteen. Mutta Pekka ei tällöin voinut ymmärtää katsomansa perusdualismin kautta mahdollista laajempaa kuvaa. Nimittäin sitä, että voisi olla kiitollinen saatanalle... olla kiitollinen toisen kontrastin ääripäälle. Ymmärtää, että on valo ja pimeys, mutta että pimeyden ei tarvitse olla jotain mitä vihata tai mistä ei olisi kiitollinen, siis arvotonta...Eikä mustan ihonvärin tarvitse olla itseisarvotonta, tai jollain tavalla eri arvoista kuin valkoisen ihonvärin.

 

Kiitollisuudessahan on tietty arvonsa ja kiitollisuudella voi muuttaa pahoiksi määrittelemiä asioita hyväksi. Tällöin esim. lapsuuden traumat kääntyvät elämässä vahvuuksiksi, joista on opittu ja joista voi olla kiitollinen. Kiitollisuuden ja anteeksiantamisen kautta ihminen voi päästää irti traumoistaan ja olla vapaampi. Ihminen voi jopa nauttia pimeästä yöstä, nauttia mustasta väristä, nauttia metallimusiikista (jos yhdistää rääynnän kontrastitaistelussa heleän enkeliäänen kanssa ääripäihin). Tällöin ihminen kokee nautintonsa pimeyden kontrastin kautta, pimeyden joka on valon vastakohta.

 

 • Kontrastin kokeminen ja oudot fetissit

 

Lempeys ymmärtää saatanaa, ymmärtää pimeyttä, ymmärtää metallimusiikkia, ymmärtää kummituksia, ymmärtää kaikkea "normaalisti" pelottavaa ja hävettävää ja ala-arvoista, ymmärtää ehkä jopa ulostetta, niin kuin jotkut sairaiksi tai oudoiksi luokittelevamme ihmiset. Kontrastia vain, hajun luokitteleminenko sen kummempi kontrastina kuin mollista duurin sijaan nauttimiminen. Valintoja man, valintoja... Silti vallitsee tietynlainen kollektiivinen, isomman joukon suosiossa, kulttuurin ja ympäristön kautta vallitseva valinta, jota suositaan.

 

Selvästihän ihmiset eivät koe paskan hajua hyvänä, mutta jotkut ovat oppineet tai valinneet nautintonsa paskan hajua kohtaan, ollen näin paskan hajuun fetisoituneita ihmisiä, samoin tavoin kuin kivusta nauttivat masokistit. Tämä on lopulta vain erilaisuutta ihmisen psyykkeessä, ihmisen ajatusmaailmassa omaa itseään ja ympäröivää maailmaa kohtaan. Samalla tämä todistaa sen, että kontrastia voi kokea eri lailla. Ei ole sinäänsä mitään hyvää tai pahaa, saatanaa tai jumalaa, vaan kaiken määrittelevänä lähteenä on kokija itse.

 

Mielestäni on hyvin väärin väittää, että toisen todellisuus tai kokemus siitä olisi toista parempi tai huonompi... mielestäni on hyvin väärin väittää, että ihminen ei saisi määritellä omaa todellisuuttaan ja sen merkitystä hänen elämässään...

 

Kaikki on lopulta vain saman isomman asian kontrastia, kontrastia man kontrastia. Nautinnon ja kärsimyksen jakoa kahteen luokkaan, unohtamatta kontrastin muita eri asteita jotka sijaitsevat dualismin sisällä. Nauttiahan voi toki monilla eri tavoilla, kuten kärsiäkin. Jäätelön syönti aiheuttaa pienempää nautintoa itselleni kuin esim. seksi, mutta tästä taas joku pubertiteettiä edeltävässä tilassa oleva ihminen voisi olla eri mieltä.

 

 • Kiitos

 

All hail satan for this part of the dualism.

 

Kaikki kiitos pimeydelle/saatanalle tämän kontrastin/dualismin toisen puolen mahdollistamisesta.

Kaikki kiitos valolle/jumalalle tämän kontrastin/dualismin toisen puolen mahdollistamisesta.

Kaikki kiitos itselle ja meille muille kokijoille tämän kontrastin, oman tunne-energian kautta kokemisesta ja mahdollistamisesta... sekä tämän kontrastin määrittelemisestä, oman kokemuksensa ja sen merkityksellisyyden määrittelemisestä.

 

 • Elämän peli

 

Pitää miettiä elääkö elämäänsä valheessa, olettaa että elämäämme ja kohtaamiamme haasteita hallitsee kaksi meistä erillään olevaa voimaa? Pitää muistaa, että itse pelaa tätä elämän peliä, et ole millään tapaa erilläsi omista päätöksistäsi ja teoistasi. Kaikki käydään hyvän ja pahan välillä (tai sen mitkä itse on määritellyt hyväksi ja pahaksi), ihminen tekee hyviä tai huonoja valintoja... Itsekäs valinta ei toki aina ole huono valinta... valintojen huonous tai hyvyys, tai jopa pahuus ja hyvyys ovat subjektiivisia asioita. Oma nautinto lisää monesti myös muiden nautintoa... Elämää ei mielestäni pitäisi elää liikaa muiden kautta, vaan oman itsensä herruuden voisi antaa valaista muidenkin tietä samalla. Voisi näyttää, että on itsenäinen ihminen ja tekee hyviä valintoja.

 

Aito ateistihan hallitsisi täysin tunteitaan, eikä edes alitajuisella tasolla olettaisi tai uskoisi elmänsä olevan paholaisen tai jumalan hallinnassa. Mutta ateistikin tuntee kontrastin elämässä, ateisti on kuitenkin omien tunteidensa hallinnassa, vaikka ei sitä aina tiedostaisi. Ateisti kuitenkin uskoo, että jumalaa ei ole. Ehkä ateisti tietää, että mitään entiteettiä ei todellisuudessa pilven päällä ole meitä hallitsemassa... Ja jos palaamme siihen totuuteen, että me itse ihmisinä teemme päätöksiä elämässämme, niin mikään entiteetti, joka ympäristöä hallitsisi ei ole voinut esim. sotia lakkauttaa... koska meillä on vapaa tahto sotia.

 

Sodat ovat vapaan tahdon alla, sotia on koska on olemassa sotia haluavia ihmisiä, on olemassa erilaisia pelureita, niin sotakentällä kuin sen ulkopuolella. Jos tällainen elämää hallitseva entiteetti olisi olemassa, niin miten ihmiset voisivat tehdä omia itsenäisiä päätöksiä, miten meillä olisi vapaa tahto? Toki tällainen entiteetti voisi olla osana meidän peliämme jollain tapaa, mutta jos hän hallitsisi koko maailmaamme, niin hän olisi yhtä lailla meidän vapaan tahdon orja, kuin meidän vapaa tahto olisi hänen orjansa... tai itseasiassa jos meillä on todellinen vapaa tahto, niin hän olisi vain sivusta katsoja, joka seuraa meidän ihmisten vapaan tahdon kautta elettyä elämää...

 

 • Luonnonvoimat ja alitajunta

 

Tiedämme nykyään myös tuulen ja muiden luonnonvoimien vaikutuksen, joihin vaikuttavat mm. Aurinko... Toki voimme ottaa ajatuksen, että jumala hallitsee Aurinkoa ja sitä kautta luonnossa tapahtuvia muutoksia, mutta tällöin jumala olisi yhtä kuin Aurinko. Aurinkoa, kuuta ja muita elämäämme vaikuttavia asioita olemme ihmiskuntana palvoneet useissakin eri kulttuureissa.

 

Toisaalta ihminen ei hallitse koko elämäänsä normaalissa tietoisuustilassa. Ihmisenä meillä nimittäin on myös alitajunta. Ihmisellä, joka ei ajattele jokaisen kävelymatkansa sekunnin aikana lihastensa asentoa ja jokaista impulssia tietoisesti, on jonkun itsen normaalin hallinnan ulkopuolella, oman tietoisen valinnan ulkopuolella. Kuka tätä matkaa hallitsee? Tämä alitajunta hallitsee toki myös ateisteissa. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että ihminen voi myös vaikuttaa alitajuisiin ajatusketjuihinsa (muuttaa niitä sekä luoda täysin uusia).

 

Mm. kävely on alitajuista, kävely nimittäin on automaattista, ihmiset eivät ajattele kokoajan tiedostaen mielessään "vasen jalka ylös, taivuta ja alas... oikea jalka ylös, taivuta ja alas..."... toistaen samaa sarjaa koko matkan. Haastankin jokaisen ihmisen käymään tietoisena koko kävelymatkansa esim. kauppaan lävitse, se ei ole edes kauhean helppoa, koska aivot haluavat aktivoitua tärkeimpiin ajatuksiin matkalla. Toisaalta pitänen myös mahdollisena suorittaa jokaisen kehon liikkeen ja lihaksen liikkeen tietoisesti tietäen niiden liikeradat yms; mutta tätä teimme lähinnä vauvoina ja ehkä vielä pieninä lapsina, kunnes siitä tuli alitajuista ja automaattista. Kävellessäsi kaupaan pidät mielessäsi tietoista kuvaa kaupan sijainnista ja sitten liikut automaattisen voiman kautta tämän matkan, vähän kuin ajastettuna teleportaationa, jonka välissä on katsottu elokuva kävelymatkasta, aikaisemman sijainnin ja kaupan sijainnin välillä.

 

Alitajunta on jokin ihmisen tietoisuuden (tai tavallaan tiedostamattoman hallinnan) osa, joka on yleisen kootun tiedon äärellä. Jossa on jokainen kokemus ja tieto varastona. Alitajunta siis näkee tämän kaiken ja tekee sen kautta meille hyväksi tai joskus jopa huonoksi tehdyn valinnan. Alitajunta tekee myös valinnan liikuttaa kehoasi matkasi kauppaan, toki aina välillä palauttaessa kontrollin takaisin sinulle, silloin kun kuulet vaikka pyöräilijän äänen ja sinun pitää olla varuillasi. Kävelyn voisi nähdä jonkinalisena multitaskingtranssitilana, jossa ajatukset ovat varattuna muihin ajatuksiin, vaikka ajatuksiin laskujen maksamisesta... aina välillä palautellen ajatusmielikuvaa kaupasta ja sen sijannista verrattuna nykysijaintiin...

 

 • Tunteet ja kvanttifysiikka

 

Määrittelemme elämän kontrastia tunteittemme kautta. Se näkyy kärsimyksen, vitutuksen, ilon, nautinnon ja rakkauden leikkinä. Itse tilannehan tai kokemus on täysin neutraali, puun heiluminen ei itsessään aiheuta tunnetta hyvään eikä huonoon, tunne tapahtuu kokijassa itsessään. Ainakaan tiede ei tunne tunteiden siirtymisen ilmiötä, ellemme sitten siirry telepatian puoleen, uskoon että ajatuksia tai tunteita voitaisiin siirtää ihmisestä toiseen, tai asioista toiseen, vähän samoin tavoin kuin siirrämme informaatiota tietokoneesta toiseen. Ollakko raiskauksen jälkeen kuin perseeseen ilman lupaa pantu huora, vaiko nauraakko sitä kuinka pieni molo sillä oli? Päätös on sinun... Miten sinä tulkitset elämän kontrastia? Olet oman elämäsi jumala ja saatana! Elätkö elämääsi tiedostomattomana zombina, vai otatko oman voimasi elämääsi hallitsevana ja elämästä nauttivana ihmisenä takaisin?

 

Eri kvanttifyysikoiden mukaan olet myös oman elämäsi herra, olet yhteydessä kokoajan siihen miten ympäristö ympärilläsi avautuu... Olkaamme kiitollisia sisäiselle jumalallemme ja saatanallemme, sillä me olemme oman itsemme demoneita ja enkeleitä. Olen kiitollinen elämäni alamäistä, sillä niiden jälkeen elämäni ylämäet tuntuvat niin paljon paremmilta...

 

 • Loppusanat

 

Mutta miksi olla kiitollinen saatanalle? Koska saatana, tai pimeä puoli on osa meitä ihmisinä, koska olemme määritelleet tunteittemme kautta eri asioita eri äärilaitoihin. Kiitollisuus, arvostus, kunnioitus ja mm. anteeksianto ovat valoisen puolemme ominaisuuksia, ominaisuuksia joilla voimme kääntää minkä tahansa kokemuksen merkityksen omalle valon puolellemme. Silloin kun olet kiitollinen elämäsi alamäistä, niiden negatiivinen vaikutus itseesi lakkaa, viimeistään nopeasti anteeksiannon jälkeen. Anna itsesi parantua... se on ihmisen tapa kehittyä ja kasvaa elämässä...

 

Viisas ihminen on kuitenkin kasvanut dualismista ylitse. Kaikkea ei tarvitse jakaa saatanan tai jumalan, hyvän tai pahan piiriin/välille. Musta voi olla kaunista siinä missä valkoinenkin... Aina voi tehdä niitä asioita, jotka tietää hyviksi meille kaikille.

 

Kursivoitu lainaus Wikipediasta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Dualismi

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän wespa kuva
Vesa Äijälä

Urlista/ID:stä päätellen Satan approves. :D

Käyttäjän wespa kuva
Vesa Äijälä

Lisäilin vielä väliotsikot selkeyttämisen ja lukumukavuuden takia. :)
Linkkiä saapi jakaa eteenpäin jos siltä tuntuu. ;)

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka

Pitkä ja sinänsä ansiokas oli tää sun tekstisi.Näinkin syvällisesti voi
toki fundeerata,kun siihen kerran pystyy.Ihan sanasta sanaan en jaksanut lukea.Kun itse en pysty näin syvältä miettimään,niin ihan yksinkertaisen
kaavan mukaan...olin löytävinäni yhteneviä tai yhtenevän asian omien ajatusteni kanssa.Minulla ei ole mitään ihmisen ulkopuolella olevaa olentoa hahmoa,ei jumalaa eikä siis saatanaakaan.En tarvitse,enkä käsitä millään lailla,miksi minun pitäisi tarvitakkaan mitään sellaista.Ei tarvitse olla fiksu ja filmaattinen käsittääkseen,että jokainen meistä ihmisistä on kaksijakoinen.Jo pelkästään fyysinen olentomme on kaksijakoinen,koska kummassakin sukupuolessa on hieman vastakkaista sukupuolta.Jokaisessa meistä on hyvää ja pahaa.Kun jossakin on
paljon hyvää löytyy se "jumalisuuskin" ja paljosta pahasta löytyy se "saatanallisuus"Sanomattakin on selvää,että hyvään pitäisi aina pyrkiä
se vaatii vähän enemmän,kuin se paljon helpommin aikaansaatava paha.
Kaksijakoisuuteen liittyviä esimerkkejä vois pohti enemmänkin,mutta tämä
nyt vain melkeimpä naivin helposti tässä.
Telepatiasta on niin paljon elämänaikaista kokemusta,etten epäile asiaa
Kyllä sekin meistä itsestämme johtuu,mutta miten?Kaikkea,kun en voi minäkään pelkän sattuman piiriin laskea.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Keskeisin asia elämässäsis on oma kuolemasi. Tämän kun myöntää, jos on rohkeutta , joka vaatii yleensä ikää ja kypsyyttä - niin asiat menevät kuin itsestään tärkeysjärjestykseen ja selkiytyvät. oma kuolema tekee vain merkitykselliseksi sen - mitä teen ja kuka olen. Oman kuolema on keskipiste, jonka ympärillä kaikki pyörii. Siinä on se hyvä, että se palauttaa hetkeen - tähän ja nyt. Alkaa noi realiteetit nousemaan kunniaan.
Tuosta syystä terapiatuntikin on tasan 45min tai 60min mutta se alkaa ja päättyy täsmällisesti.

Tämä maailma ei ole dualistine, tämä on saatanan ruhtinaan maailma, joka taistelu tosin hävittiin siellä jossain golgatassa keskimmäisellä ristillä.

nykyhetkellä on arvonsa, se esimerkiksi auttaa kunnioittamaan silmänräpäyksen arvoa, et voi räpäyttää kahta silmäniskua yhtäaikaa. ja sitten, sinä päivänä, kun joudut tuomiolle, ei sinullla ole mahdollisuutta valehdella: "sinä annoit kaksi silmänräpäystä kerrallaan, vaikka tahdoin vain yhtä"

Ajan ja iäisyyden synteesissä astuu kuvaan mukaan iäisyys aikaan. Vain iäinen voi luoda läsnäoloa preesens, sillä iäisyys on preesens joka ei koskaan mene ohi, se ei vaihdu kuluneeksi ajaksi ... kun Jumala inkarnaatiossa astuu sisään ihmisten historiaan.

Tämän maailman ruhtinaan aika katoaa ja myös häntä palvelevat ihmiset katoavat. jumala tuli taas maailmaan, kun kellon viisarit osoitti nollaa. jumala näyttäytyy silloin, kun aika pysähtyy, siinä hetkessä, kun aika ja iäisyys yhtyvät.

Palataan kuolemaan, vaikka se on ratkaiseva hetki ymmärtää elämää ja vastuuta, rakkautta - ei se ole ratkaisieva hetki kokonaisuuden kannalta vaan se, että alkaa uskoa Jeesukseen. tiede ei tule ratkaisemaan tässä asiassa mitään, se sekoittaa pakan saatanan toiveiden mukaisesti. Senkin voisi tehdä vai mitä?

http://youtu.be/MFdyM18DZNY

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Mistä olla kiitollinen Saatanalle? Ainakin siitä, että se aikoinaan saapui Moskovaan, eikä esimerkiksi Parikkalaan.

Tätä on nettikeskustelu. Kun itse kirjoitus näyttää aivan liian pitkältä ja raskaalta, keskitytään otsikkoon. Johonkin sekin aina johtaa!

Käyttäjän wespa kuva
Vesa Äijälä

Täytyy myöntää, että en itsekkään jaksa yleensä lueskella pitkiä tekstejä. Mielummin katselen vaikka dokkarin tai kaksi kuin luen pitkän kirjoitelman. Ajattelinkin vetäistä tämän jossain vaiheessa mahdollisesti videomuotoon, jossa teksti on puhuttuna kuvamateriaalin kera...

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Kävin jokunen vuosi sitten keskustelua papin kanssa. Hän oli siunannut äitini hautaan, ja sanoin kerrankin kuunnelleeni tarkasti, mitä kirkossa siunaustilaisuudessa puhuttiin.

Pappi ei ollut moksiskaan, vaan kertoi jo Lutherin aikoinaan pitkästyneen kollegoidensa saarnoja kuunnellessaan. Kärsivällisyys ja keskittymiskyky ovat hyveitä, jotka ovat käymässä yhä harvinaisemmiksi. Mutta että Lutherkin...

tri pale

Abrahamismi(ne kolme uskontoa) on saatanan palvontaa. Niissä palvotaan verta, alistumista ja kuolemaa. Niiden kaikkien yhteinen jumaluus on saatana.Jehova=allah=saatana. Todisteet: Reaalimaailma ja seuraajiensa kaikkialta läpitunkeva ja ainainen väkivalta.

Kahtanaisuuden ymmärtämiseen ei tarvita jumalaa joka määtää alistumaan.

Kaikki + 0 on jumala. Ruumis sisältää hengen. Henki ei sisällä ruumista.

Käyttäjän wespa kuva
Vesa Äijälä

Totta, mutta toisaalta taas ihminen ei ole ruumis, vaan henki (tietoisuus) joka kokee ruumiin.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Jo kauan sitten ihminen havaitsi kaikessa symmetrian, hän näki ja koki luonnossa olevan kauneuden, sekä koki tietenkin valon ja pimeän. Kun arkielämä olikin kuitenkin kuolemaa ja kärsimystä, piti keksiä dualismi selittämään ihmiselle, että kaikki ei olekaan niin harmonista, kuin silmä väittää. Oli siis havaittu luonnon kauneus, mutta oli myös todellinen ikävä paha, koko ajan läsnä. Loppu onkin pelkkää historiaa. Mun mielestä tää ei o sen kummempaa.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

saatana on yhdessä asiassa hyvä, hän on ahkera.

Mainos

Netin kootut tarjoukset ja alennukset